www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca na Cyprze:


Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy na Cyprze w greckiej części.

Informacje ogólne praca:

- do pracy na Cypr można wyjechać na podstawie paszportu lub dowodu osobistego,
- jeśli pobyt ma być dłuższy niż 3 miesiące, należy przed upływem tego terminu ubiegać się o prawo pobytu, w tym celu, należy w ciągu ośmiu dni od daty przyjazdu uzyskać Zaświadczenie Rejestracji Pobytu dla Obcokrajowców (Alien's Revident Certificate), które można otrzymać na posterunku policji lub w najbliższym biurze imigracyjnym - przez ten czas można poszukiwać pracy na terytorium Cypru,
- płata administracyjna wynosi 25 funtów cypryjskich - w większości przypadków formalność tą załatwia pracodawca,
- wniosek o pozwolenie na pobyt z tytułu zatrudnienia należy osobiście złożyć do Civil Registration and Migration Departament (lub do Wydziału Imigracyjnego w lokalnym posterunku policji),
- do wniosku MEU 1 należy dołączyć: ważny paszport lub dowód osobisty; 2 zdjęcia; zaświadczenie wystawione przez pracodawcę (lub umowę o pracę) potwierdzające fakt zatrudnienia i opatrzone pieczęcią Departamentu Pracy (Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych). Pracodawcy mają do dyspozycji standardowy wzór takiego zaświadczenia - musi ono być wypełnione i podpisane przez pracodawcę i stwierdzać czas zatrudnienia i obowiązki pracownika; dowód uiszczenia opłaty administracyjnej (5 funtów cypryjskich),
- decyzja wydawana jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy, ale pracę można podjąć w trakcie załatwiania formalności,
- prawo pobytu wydawane jest na pięć lat i może być przedłużane.

Okres przejściowy:
Minimalna płaca:
Długość tygodnia pracy:
Długość urlopu płatnego:
Miejsca pracy:


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo