www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Danii:


Duński rynek pracy objety jest ochroną. Obywatele nowych państw członkowskich zyskują możliwość poszukiwania pracy w Danii przez 6 miesięcy.

Informacje ogólne praca:

- obywatele nowych państw członkowskich zyskują możliwość poszukiwania pracy w Danii przez 6 miesięcy, jednakże gdy pobyt przekracza trzy miesiące, niezbędne jest wystąpienie do władz okręgu o tzw. certyfikat pobytowy. Należy posiadać środki na utrzymanie się przez ten czas,
- po uzyskaniu przez cudzoziemca konkretnej oferty zatrudnienia, pozwolenie na pracę wydaje duński Urząd Imigracyjny,
- o pozwolenie można ubiegać się w Polsce (za pośrednictwem ambasady) lub w Danii (za pośrednictwem Urzędu Imigracyjnego),
- pracodawca wypełnia na stronie internetowej specjalny formularz informacyjny, w którym zawarte są dane o nim oraz o branży, warunkach zatrudnienia itd. Może go od razu wysłać do Urzędu Imigracyjnego korzystając z elektronicznego podpisu lub wydrukować go i przesłać pocztą,
- pracownik może wydrukować wniosek i dostarczyć go do ambasady Danii w swoim kraju lub, w przypadku przebywania na terenie Danii, do filii Urzędu Imigracyjnego lub lokalnego posterunku policji,
- do wniosku należy dołączyć kopię oferty zatrudnienia lub umowę o pracę oraz zdjęcie paszportowe,
- pozwolenie zostaje przyznane tylko na konkretną pracę wymienioną we wniosku. Jeśli aplikant otrzyma inną pracę, musi po raz kolejny ubiegać się o pozwolenie na pobyt i pracę,
- pozwolenie na pracę wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy o pracę,
- pozwolenie na pracę i pobyt wydawane jest na okres do jednego roku z możliwością przedłużenia o 3 lata,
- dydaktycy, naukowcy, pracownicy na stanowiskach zarządzających, specjaliści mogą otrzymać pozwolenie na okres trzech lat z możliwością przedłużenia o 4 lata,
- po otrzymaniu zezwolenia na pobyt i pracę należy dokonać rejestracji w lokalnym biurze rejestrowym. Uzyskuje się wówczas numer do celów ubezpieczenia społecznego (numer CPR). Jest on niezbędny np. przy korzystaniu z publicznej opieki zdrowotnej.

Informacje ogólne pobyt:

- jeśli planujecie Państwo wyjazd dłuższy niż 3 miesiące należy przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do Dani zgłosić się do duńskiej ambasady lub najbliższego konsulatu w kraju zamieszkania i złożyć komplet wymaganych dokumentów: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, wypełnione formularze, inne dokumenty (w zależności od statusu osoby aplikującej - dodatkowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w kwestionariuszach).

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 40,3
Długość urlopu płatnego: 30
Miejsca pracy: ochrona zdrowia, edukacja, gastronomia


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo