www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Estonii:


Estonia nie wprowadziła żadnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy.

Informacje ogólne pobyt:

- Pobyt w Estonii do 90 dni nie wymaga legalizacji.
- Po zgłoszeniu faktu poszukiwania pracy w biurze zatrudnienia, osoba poszukująca pracy może przebywać w Estonii bez pozwolenia do sześciu miesięcy.
- Chcąc podjąć pracę, należy ubiegać się o pozwolenie na pobyt z tytułu zatrudnienia. Pozwolenie takie jest ważne do 5 lat i może być przedłużone o kolejne 5 lat.
- Wnioski o wydanie pozwolenia można składać (wyłącznie osobiście) w Estońskim Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (Kodakondus - ja Migratsioonniamet), 15179 Tallinn, Endla 13, www.mig.ee), w wojewódzkich delegaturach tego urzędu lub w przedstawicielstwach dyplomatycznych Estonii za granicą.
- Wymagane dokumenty: formularz aplikacyjny, dokument tożsamości, zdjęcie, potwierdzenie ubezpieczenia, dowód uiszczenia opłaty administracyjnej, dane pracodawcy, miejsca zatrudnienia i odpowiednią umowę.
- Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 3 miesiące od momentu złożenia. Wydanie pozwolenia potwierdza się stosownym wpisem w dowodzie tożsamości.
- Pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy wydaje się obywatelowi UE pod warunkiem, że pracodawca jest zarejestrowany w Estonii.
- W ciągu 1 miesiąca od momentu wydania pozwolenia należy zarejestrować miejsce zamieszkania oraz zarejestrować się w Urzędzie Pracy.
- Po zarejestrowaniu miejsca pobytu, Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji przyznaje PESEL (Isikukood) oraz specjalny dokument tożsamości (www.pass.ee).
- Pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy - 1500 EEK (ok. 96 EUR), Przedłużenie prawa na pobyt - 390 EEK (ok. 25 EUR).

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 159 euro
Długość tygodnia pracy: 41,6
Długość urlopu płatnego: 28
Miejsca pracy: gastronomia, przemysł metalowy i meblowy, budowlany


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo