www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Finlandii:


Obowiązuje dwuletni okres przejściowy. Potrzebne jest pozwolenie na pobyt stały.

Informacje praca:

- O pozwolenie na pracę wystąpić można po przyjeździe do Finlandii.
- Pracodawca składa wniosek w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy. Może to też zrobić pracownik za pośrednictwem fińskiej placówki dyplomatycznej, co jednak jest bardzo kosztowne i oznacza wydłużenie procedury.
- Biuro zatrudnienia wydaje opinię.
- Zgoda zostaje wydana jeśli brakuje odpowiedniego pracownika na lokalnym rynku pracy.
- Po przyjeździe do Finlandii należy zgłosić się do urzędu zatrudnienia lub na posterunek policji w celu zarejestrowania się i uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę. Oprócz paszportu (ważnego minimum 6 miesięcy) należy przedstawić zgodę z fińskiego urzędu zatrudnienia na podjęcie pracy.
- Do wniosku o przyznanie pozwolenia na pobyt stały pracownika, pracodawca musi dołączyć wyjaśnienie, określające kluczowe warunki dotyczące pracy oraz zapewnienie, że warunki te są zgodne z przepisami oraz zbiorowymi umowami o pracę, obecnie obowiązującymi.
- Pracownikowi polskiemu zatrudnionemu przez firmę fińską przysługują takie same prawa wynikające z fińskiego ustawodawstwa pracy, jak i pracownikowi fińskiemu.
- Od 1 maja 2004 r. od cudzoziemców podejmujących prace sezonowe w rolnictwie na okres do trzech miesięcy nie wymaga się zezwolenia na pracę.

Informacje ogólne pobyt:

- Aby uzyskać pozwolenie na pobyt należy zarejestrować się w najbliższym komisariacie policji i wypełnić formularze.
- Dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, dokumenty potwierdzające cel pobytu, w razie konieczności - zaświadczenie o stanie zdrowia lub zaświadczenie o niekaralności.
- Zgodę na pobyt stały można otrzymać po dwuletnim okresie posiadania zgody na pobyt czasowy.
- Istnieje obowiązek rejestracji każdorazowej zmiany miejsca pobytu w miejscowym oddziale ewidencji ludności.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 40,6
Długość urlopu płatnego: 30
Miejsca pracy: ochrona zdrowia (lekarze, dentyści, pielęgniarki), edukacja, informatyka, opieka nad dziećmi, personel sprzątający


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo