www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Grecji:


Obowiązuje dwuletni okres przejściowy. Potrzebne jest pozwolenie na pobyt stały.

Informacje praca:

- Obywatele nowych państw członkowskich, którzy poszukują zatrudnienia nie mogą indywidualnie poszukiwać pracy w Grecji
- Pracodawca składa wniosek w odpowiednim urzędzie, a pozwolenie na prace wydawane jest po spełnieniu wszystkich warunków.
- Jednym z warunków przyznania pozwolenia na pracę jest brak pracowników na lokalnym rynku pracy wykazujących się umiejętnościami wymaganymi przez pracodawcę.
- Pozwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę i przekazane zostaje greckiemu konsulowi w Warszawie.
- Następnie należy rozpocząć starania o wizę z prawem do podjęcia pracy w konsulacie greckim w Warszawie
- Należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego dokument tożsamości, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat nie jest chory na chorobę zakaźną, jedno zdjęcie oraz uiścić opłatę w wysokości ok. 150 zł (zmienia się ona w zależności od kursu euro). Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia to ok. 2-3 dni.
- Wolne świadczenie usług (samozatrudnienie) nie wymaga uzyskania pozwolenia na pracę

Informacje ogólne pobyt:

- Jeśli obywatele unii pozostają w Grecji dłużej niż 90 dni muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt.
- Na najbliższym posterunku policji lub w urzędzie ds. cudzoziemców, w ciągu 8 dni od przyjazdu.
- Dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości wraz z kserokopią, wypełniony formularz, trzy fotografie, dokument potwierdzający posiadanie niezbędnych środków finansowych na cały zamierzony okres pobytu w Grecji (np. stan rachunku bankowego, dokument poświadczający otrzymywanie emerytury i jej wysokość, etc.), ubezpieczenie zdrowotne składającego wniosek i członków jego rodziny.
- Procedurę ubiegania się o kartę pobytu należy rozpocząć zaraz po przyjeździe do Grecji

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: 605 euro
Długość tygodnia pracy: 44,4
Długość urlopu płatnego: 25
Miejsca pracy: elekomunikacja, przemysł chemiczny, księgowość, informatyka, administracja, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, tytoniowy, skórzany


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo