www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Holandii:


Obowiązuje dwuletni okres przejściowy. Potrzebne jest pozwolenie na pobyt stały.

Informacje praca:

- Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę
- Pracodawca składa wniosek i cv. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy o pracę. Wszelkie dokumenty muszą być wystawione w języku niderlandzkim lub angielskim lub przetłumaczone na któryś z powyższych języków.
- Udzielenie pozwolenia na pracę zależne jest od warunków panujących na rynku pracy. Pracodawca wykazuje, że przez 6 tygodni bezskutecznie poszukiwał pracownika.
- Czas na wydanie decyzji to 5 tygodni od złożenia wniosku.
- A całość procedury uzyskania pozwolenia na pracę trwa ok. 3 miesięcy.
- Jeśli obywatel uninii chce zmienić pracę musi ponownie starać się o pozwolenie.
- Wolne świadczenie usług (samozatrudnienie) nie wymaga uzyskania pozwolenia na pracę.
- W niektórych branżach, cierpiących na brak specjalistów, wydanie zezwolenia możliwe jest w oparciu o szybszą procedurę - bez konieczności udowodnienia niepowodzenia w poszukiwaniu pracowników na rynku holenderskim. Branże, których dotyczą te rozwiązania ogłaszane są okresowo przez CWI. Obecnie ułatwienia dotyczą m.in. kierowców TIR-ów, rzeźników, marynarzy żeglugi śródlądowej, radiologów i laborantów związanych z radiologią.
- Dany sektor jest otwierany na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia.
- Specjaliści mogą podjąć pracę w zliberalizowanych sektorach bez zezwolenia, pod warunkiem, że rocznie zarobią w Holandii brutto co najmniej 45 tys. euro.

Informacje ogólne pobyt:

- Nie ma obowiązku posiadania karty pobytu.
- ale zaleca się wystąpić o nią do "Afdeling Burgerzaken" .
- Osoby chcące starać się o pozwolenie na pobyt muszą przedstawić ważny paszport, kontrakt o pracę lub deklarację pracodawcy określającą okres zatrudnienia, wynagrodzenie i godzinowy wymiar pracy. Rodzaj pozwolenia na pobyt jest uzależniony od czasu zatrudnienia.
- Przed podjęciem pracy należy ubiegać się w holenderskim urzędzie podatkowym o specjalny numer ubezpieczeniowy (tzw. SOFI). Do otrzymania numeru potrzebny jest jedynie paszport lub ID, w rubryki z adresem wpisujemy adres w Holandii.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: 1265 euro
Długość tygodnia pracy: 40,6
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy:handel, ochrona zdrowia (pielęgniarki), rolnictwo, wykwalifikowani robotnicy,


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo