www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Irlandii:


Irlandia nie wprowadziła okresów ochronnych. Każdy obywatel państwa należącego do Unii Europejskiej ma prawo do podjęcia pracy w tym kraju, niezależnie od sytuacji na miejscowym rynku pracy.

Informacje ogólne praca:

- Nie jest wymagane pozwolenie na pracę (work permit)
- Nie wprowadzono ograniczeń administracyjnych ani czasowych w kwestii dostępu do rynku pracy.
- Aby podjąć pracę konieczny jest Personal Public Service Number (PPS). Można się o niego ubiegać dopiero po przyjeździe do Irlandii. Wydaje go Social Welfare Office, a do jego otrzymania potrzebny jest paszport i/lub zielona karta i dokumenty pomocnicze np. rachunki. Numer ten wykorzystywany jest do celów podatkowych i ubezpieczenia emerytalnego.
- Od pensji odciągane są podatki, składka zdrowotna oraz składka na ubezpieczenie. Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej warunków zatrudnienia najpóźniej dwa miesiące od momentu rozpoczęcia pracy.

Informacje ogólne pobyt:

- Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku rejestracji po wjeździe zarówno w przypadku pobytów krótkoterminowych, jak i przekraczających 3 miesiące; w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące można jednak zarejestrować się na pobyt stały;
- Obowiązek rejestracji dotyczy jednakże współmałżonków obywateli polskich oraz ich dzieci powyżej 16 roku życia, nie będących obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni; zgłoszenia mogą być składane w najbliższym komisariacie policji;
- Przy podejmowaniu pracy oraz prowadzeniu interesów nie jest wymagana karta pobytu (residence permit), jakkolwiek istnieje możliwość jej otrzymania. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy (policji) oraz do pobrania ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości; wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód osobisty, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy a w przypadku osób podejmujących pracę w ramach samozatrudnienia - potwierdzenie o prowadzeniu działalności z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy, świadectwo ślubu;

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca (04.2005): 7,65 euro/h
Długość tygodnia pracy (2003): 41
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: architektura, nauka, inżynieria różnych branż, bankowość, robotnicy wykwalifikowani
Poziom bezrobocia (04.2004): 4,5%

Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo