www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Islandii:


Obowiązuje dwuletni okres przejściowy.

Informacje praca:

- Dwuletni okres ograniczenia dostępu do rynku pracy.
- Należy uzyskać tymczasowe zezwolenie na pracę (typu C).
- W przypadku znalezienia zatrudnienia bądź otrzymania oferty pracy, z wnioskiem o stosowne zezwolenie występuje pracodawca kierując podanie do islandzkiego Urzędu ds. Cudzoziemców.
- Jednocześnie cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt stały.
- Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres zawartego kontraktu, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.

Informacje ogólne pobyt:

- Pobyt na terytorium Islandii powyżej 90 dni wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt oraz dopełnienia obowiązku zameldowania.
- Dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt: zdjęcie paszportowe, kopia paszportu, potwierdzenie posiadania wystarczających środków do utrzymania się, potwierdzenie znalezienia lokum na czas pobytu, ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie o niekaralności.
- Urząd ds. Cudzoziemców kieruje jednocześnie stosowną informację do służb granicznych. Przy wjeździe do Islandii należy okazać funkcjonariuszowi kontroli granicznej pisemną informację o uzyskaniu zezwolenia na pracę. Istnieje również możliwość uzyskania adnotacji w paszporcie w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie, która również jest informowana o wydaniu pozwolenia obywatelowi polskiemu.
- Każdy obcokrajowiec podejmujący pracę w Islandii musi ubiegać się o specjalny numer identyfikacyjny (Kennitala) potrzebny do uzyskania karty podatkowej oraz otwarcia rachunku bankowego.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 48,5
Długość urlopu płatnego: 24
Miejsca pracy:rolnictwo, ochrona zdrowia, gastronomia, przemysł mechaniczny, elektryczny


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo