www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca na Litwie:


Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy.

Informacje praca:

- Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy.

Informacje ogólne pobyt:

- Pobyt na terytorium powyżej 90 dni wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt.
- Organem decyzyjnym jest Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy.
- Obcokrajowcy są zobowiązani do dostarczenia informacji na temat miejsca swojego pobytu w Urzędzie ds. Migracji na komisariacie policji.
- Wniosek o pozwolenie na pobyt należy składać w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju pracownika lub w Wydziale ds. Migracji na komisariacie policji na terenie Litwy.
- Dokumenty: wypełniony wniosek o pozwolenie na pobyt z tytułu zatrudnienia, oryginał i kopia umowy o pracę, dowód tożsamości i jego kopia, dokument stwierdzający możliwość utrzymania się podczas pobytu na Litwie, oryginał i kopia dokumentu stwierdzającego, że pracodawca jest zarejestrowany, 4 zdjęcia 35x45mm, ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie, że pracodawca będzie odprowadzał składkę.
- Czas na podjęcie decyzji nie przekracza miesiąca, opłata wynosi 15 euro.
- Pozwolenie zwykle przyznawane jest na czas wykonywania pracy lub 5 lat.

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 125 euro
Długość tygodnia pracy: 39,4
Długość urlopu płatnego: 28
Miejsca pracy:konstrukcja, transport, doradztwo, elektronika, informatyka


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo