www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca na Łotwie:


Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy.

Informacje praca:

- Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy.

Informacje ogólne pobyt:

- Na pobyt do 3 miesięcy nie trzeba pozwolenia.
- O pozwolenie na pobyt dłuższy niż 3 miesiące należy starać się w Biurze ds. Obywatelstwa i Migracji.
- Pozwolenie wydawane jest na okres pozostawania w stosunku pracy lub na 5 lat.
- Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na pobyt: dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), formularz aplikacyjny, dwa zdjęcia i dokumenty stwierdzające cel ubiegania się o pozwolenie - kopię umowy o pracę lub promesy zatrudnienia.
- Obcokrajowcy przebywający na Łotwie na podstawie pozwolenia na pobyt podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 121 euro
Długość tygodnia pracy: 43,8
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: 


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo