www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Luksemburgu:


Dwuletni okres ochronny. Wymagane pozwolenie na pracę.

Informacje praca:

- Dwuletni okres ochronny.
- Wymagane pozwolenie na pracę.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę składany jest przez pracodawcę w Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia (Ministere du Travail et de l'Emploi).
- To pracodawca właśnie zwraca się o przyznanie pracownikowi pozwolenia na pobyt do luksemburskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
- Obcokrajowiec winien zameldować się w administracji komunalnej, gdzie otrzyma wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia pracy.
- Decyzja o wydaniu pozwolenie na pobyt podejmowana jest w ciądu 6 miesięcy, zazwyczaj na 5 lat lub na okres zezwolenia na pracę.
- Można również odbywać staż w Luksemburgu. Osoba chcąca odbyć staż w Luksemburgu musi mieć ukończone 18 lat i nie przekroczone 30. Staż trwa rok z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy.

Informacje ogólne pobyt:

- Nie ma obowiązku posiadania wizy.
- Dokumenty: paszport lub dowód osobisty, akt urodzenia z tłumaczeniem, ewentualnie akt małżeństwa z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania, 3 fotografie oraz pozwolenie na pracę lub potwierdzenie prowadzenia działalności jeśli celem podróży jest podjęcie pracy.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: 1403 euro
Długość tygodnia pracy: 40,2
Długość urlopu płatnego: 25
Miejsca pracy:pielęgniarki, informatycy, przemysł elektryczny, mechaniczny, telekomunikacja


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo