www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca na Malcie:


Siedmioletni okres ochronny. Wymagane pozwolenie na pracę i pobyt.

Informacje praca:

- Siedmioletni okres ochronny.
- Wymagane pozwolenie na pracę i pobyt.
- Polacy będą mogli pracować bez ograniczeń po 2011r. .
- Pozwolenia na pracę wydaje The Department for Citizenship and Expatriate Affairs.
- Pracodawca załatwia pozwolenia na prace i pobyt.
- Pozwolenia na pracę wydawane są zazwyczaj tylko na rok.
- Można również odbywać staż w Luksemburgu. Osoba chcąca odbyć staż w Luksemburgu musi mieć ukończone 18 lat i nie przekroczone 30. Staż trwa rok z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy.

Informacje ogólne pobyt:

- Granicę można przekroczyć na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
- do 3 miesięcy można się swobodnie poruszać na terytorium Malty, okres ten zostanie przedłużony do 6 miesięcy, jeśli się udowodni, że poszukuje się pracy.

Okres przejściowy: 7 lat
Minimalna płaca: 543 euro
Długość tygodnia pracy: 41,4
Długość urlopu płatnego: 25
Miejsca pracy:inżynieria elektryczna, mechaniczna, farmaceutyka, gastronomia, personel


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo