www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Norwegii:


Osoby poszukujące pracy muszą posiadać pozwolenie na pobyt z uprawnieniem do podjęcia pracy. Pozwolenie to nie jest potrzebne, jeśli pracownik przepracował legalnie w Norwegii minimum 12 miesięcy. Oferta zatrudnienia, którą trzeba przedstawić ubiegając się o pozwolenie, musi dotyczyć pracy w pełnym wymiarze godzin. O pozwolenie można ubiegać się w Polsce przez norweską ambasadę i na miejscu, składając wniosek na policji. Wniosek o pozwolenie na pobyt z uprawnieniem do podjęcia pracy może złożyć również pracodawca, o ile ma upoważnienie pracownika. Formularze można znaleźć na stronach internetowych UDI.

Informacje praca:

- Zostały wprowadzone przejściowe ograniczenia w stosunku do polskich pracowników poszukujących w Norwegii pracy na własną rękę.
- Ograniczenia te nie dotyczą swobody świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw na terenie Norwegii. Nie dotyczą również pracowników, którzy już legalnie przepracowali na terenie Norwegii 12 miesięcy oraz studentów.
- Pracodawca nie musi wykazywać braku kandydatów na dane stanowisko na wewnętrznym rynku.

Informacje ogólne pobyt:

- Zezwolenie na pracę nie jest równoznaczne z zezwoleniem na pobyt.
- Należy się starać o zezwolenie na pobyt i pracę. Osoby, które będą przebywać na terenie Norwegii do trzech miesięcy (bez podejmowania pracy) nie potrzebują zezwolenia na pobyt.
- Osoby rejestrujące się jako poszukujące pracy mogą przebywać w Norwegii do sześciu miesięcy.
- Po odbiór zezwolenia należy się stawić osobiście na policji i okazać ważny paszport.
- W przypadku późniejszej zmiany pracodawcy, nie wymaga się składania ponownego wniosku o zezwolenie na pobyt.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 39,4
Długość urlopu płatnego: 25 (liczy się też soboty)
Miejsca pracy:ochrona zdrowia (pielęgniarki, dentyści)


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo