www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Podatek ściągną nawet z zagranicy

"Gazeta Prawna" ostrzega: żaden podatnik, który uzyskał dochody za granicą i nie złożył PIT-u w Polsce, będąc do tego zobowiązany, nie może spać spokojnie.

Fiskus może w każdej chwili ustalić ten fakt i go ukarać. A grozi za to nie tylko grzywna wielokrotnie przekraczająca dochody, ale nawet kara pozbawienia wolności. Nie uchroni przed nimi nawet długoterminowy pobyt poza granicami Polski.

Państwa nie przekazują sobie automatycznie informacji o dochodach i podatkach cudzoziemców. Jeśli jednak polski urząd skarbowy zechce sprawdzić konkretną osobę, bez większego trudu uzyska dane o naszych zagranicznych dochodach i podatkach. Gwarantują to zarówno wspomniane umowy, jak i unijne prawo podatkowe, w Polsce obowiązujące pod postacią przepisów Ordynacji podatkowej. Gdy urząd ustali, że podatnik nie złożył zeznania rocznego, a tym bardziej nie dopłacił podatku, może wszcząć postępowanie karne skarbowe. Następnie zaś doprowadzić do egzekucji należności z wynagrodzenia lub majątku podatnika - krajowego lub zagranicznego.


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo