www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Portugalii:


Limity dotyczące zatrudnienia ustalane są co dwa lata ustala. I dopóki portugalski rynek pracy nie zostanie otwarty dla Polaków albo nie zostanie podpisana umowa dwustronna, Polaków obowiązywać będą też te limity. Pozwolenie na pracę otrzymuje się w portugalskim konsulacie w Polsce, lecz jego uzyskanie poprzedzone jest skomplikowaną procedurą. Pracownik musi przedstawić umowę o pracę poświadczoną przez portugalski Główny Inspektorat Pracy (Inspecçăo Geral do Trabalho) i zatwierdzoną przez Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (Instituto do Emprego e Formaçăo Professional - IEFP). Konieczne jest również zezwolenie na wjazd pracownika na teren Portugalii wydawane przez Wydział ds. Cudzoziemców i Granic (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras)

Informacje praca:

- W stosunku do pracowników z Polski, Portugalia będzie przez okres dwóch lat od rozszerzenie Unii stosować ten sam system, który dotychczas regulował dostęp pracowników z państw trzecich do portugalskiego rynku pracy.
- Co dwa lata, rząd Portugalii ustanawiać będzie limity liczbowe dotyczące zatrudniania obywateli państw trzecich w pewnych kategoriach zawodów w Portugalii.
- Osoba poszukująca pracy musi znaleźć w Portugalii pracodawcę, który zaproponuje stanowisko pracy odpowiadające dostępnym limitom.
- W okresie przejściowym obowiązkowe jest zezwolenie na prace.
- Pracodawca ubiegając się o pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca musi przedstawić określoną ofertę pracy zgodną z limitami
- Obcokrajowiec składa w ambasadzie Portugalii wniosek o wydanie wizy z pozwoleniem na pracę.
- Koszt złożenia wniosku 400 zł. W przypadku decyzji negatywnej kwota jest zwracana.

Informacje ogólne pobyt:

- Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy po wjeździe zwrócić się do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) z wnioskiem o wydanie karty pobytu obywatela UE (dotyczy tylko osób nieaktywnych zawodowo - studentów, emerytów, etc. oraz osób pracujących na własny rachunek).

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: 498 euro
Długość tygodnia pracy: 41,6
Długość urlopu płatnego: 22
Miejsca pracy:


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo