www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji
Proces rekrutacji do pracy za granicą.

Etap 1: Składanie Aplikacji.

W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci składają cv (najczęściej w języku angielskim) z informacją na jakie stanowisko kandydat aplikuje jak również od kiedy i na jak długo może podjąć zatrudnienie za granicą.

Uwaga !!!

Dobrze jeżeli cv zawiera zdjęcie, jeżeli jednak kandydat nie dysponuje zdjęciem, aplikacja bez zdjęcia jest również mile widziana.

Etap 2: Selekcja Kandydatów/Interview.

W dalszym etapie zwykle następuje kontakt z wybranymi kandydatami najbardziej odpowiadającym wymogom stawianym przez pracodawców zagranicznych. Podczas rozmowy przekazywane są dokładne szczegóły każdej oferty.

Jeżeli kandydat zostaje zaakceptowany w drugim etapie może on zostać zakwalifikowany na interview z pracodawcą zagranicznym.

Etap 3: Umowa/ Dokumenty

JPo akceptacji ze strony pracodawcy kandydat podpisuje umowę.

Przed wyjazdem zawsze kandydat powinien dokładnie zapoznać się z umową, tak by podejmując decyzję o wyjeździe, był absolutnie przekonany, iż postąpił słusznie.

Etap 4: Podróż do miejsca pracy/Zakwaterowanie


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo