www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca na Słowacji:


Na Słowacji nie obowiązują żadne przepisy chroniące rynek pracy przed pracownikami z zagranicy. Każdy obywatel UE może bez przeszkód ubiegać się o pracę w tym kraju.

Informacje praca:

- Nie ma ograniczeń w dostępie do słowackiego rynku pracy.
- Nie jest wymagane pozwolenie na pracę.

Informacje ogólne pobyt:

- Pobyt do 90 dni nie wymaga legalizacji.
- Obywatele EOG, zatrudnieni na terytorium Słowacji oraz członkowie ich rodzin są zobowiązani do zarejestrowania swojego pobytu na terenie Słowacji w miejscowej jednostce Policji ds. Cudzoziemców.

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 148 euro
Długość tygodnia pracy: 41
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: transport, gastronomia, górnictwo, opieka społeczna, handel i sprzedaż, administracja, usługi ochroniarskie


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo