www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Słowenii:


Obywatel państwa Unii Europejskiej nie ma ograniczeń w dostępie do pracy.

Informacje praca:

- Wjazd jest możliwy na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.
- Nie jest wymagane pozwolenie na pracę.

Informacje ogólne pobyt:

- Pobyt do 90 dni nie wymaga legalizacji.
- Ubiegając się o pozwolenie na pobyt z tytułu zatrudnienia (jeżeli przekracza ono okres trzech miesięcy) należy zgłosić się do najbliższej jednostki administracyjnej (Upravna enota) i przedstawić dokument tożsamości, promesę zatrudnienia od pracodawcy lub podpisany kontrakt o pracę.
- Koszt uzyskania zezwolenia na pobyt wynosi 7.650 SIT.
- Pracodawca musi w ciągu ośmiu dni od podjęcia przez obcokrajowca pracy zgłosić ten fakt w Urzędzie ds. Zatrudnienia: przedstawia kopię dokumentu stwierdzającego narodowość pracownika i kopię umowy o pracę stwierdzającej, że praca będzie miała miejsce na terenie Słowenii. Pracownik zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym i inwalidzkim.

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 471 euro
Długość tygodnia pracy: 42,6
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: opieka zdrowotna, informatyka, przemysł mechaniczny, elektryczny, hotelarstwo, edukacja


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo