www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Szwajcarii:


Szwajcaria należy do państw, które najbardziej bronią się przed przyjazdem pracowników z krajów przyjętych do UE w 2004 roku. Nie dość, że zapowiadają siedmioletni okres przejściowy, to jeszcze bardzo rzadko wydają zgody indywidualne. Szwajcarski pracodawca, który chciałby zatrudnić Polaka na innej zasadzie niż przewidziane w polsko-szwajcarskiej umowie międzyrządowej (czyli w charakterze pracownika-gościa), będzie miał duże trudności w uzyskaniu zgody szwajcarskiego urzędu pracy. Jeżeli ktoś mimo wszystko zamierza próbować, więcej informacji może zasięgnąć w Staatssekretariat für Wirtschaft, czyli szwajcarskim partnerze systemu EURES.

Informacje praca:

- Szwajcaria prowadzi restrykcyjną politykę zatrudnieniową wobec cudzoziemców. Obywateli państw UE-15 okres przejściowy w dostępie do rynku pracy obowiązuje do 31 maja 2006 r. Wobec pracowników z nowych państw Unii Szwajcaria zastosowała maksymalny, siedmioletni okres ochrony swego rynku pracy.
- Podjęcie pracy jest niemożliwe bez pozwolenia.
- Do 2011 r. jako środki ochrony przeciw napływowi taniej siły roboczej przewidziane są:
a. priorytet dla obywateli Szwajcarii w podejmowaniu pracy,
b. kontrola poziomu płac i warunków pracy, aby zapobiec obniżaniu płac,
c. limity zatrudnienia obcokrajowców z nowych krajów UE (do 2011 r. limity te mają wynosić maksymalnie 3000 pozwoleń na dłuższy pobyt i 29 000 pozwoleń krótkookresowych).
- Do 2014 r. może obowiązywać specjalna klauzula ochronna dla Szwajcarii
- Ewentualne referendum w sprawie zniesienia ograniczeń możliwe jest w 2009 r.
- Obowiązują sztywne limity zatrudnienia obywateli UE: 115,700 zezwoleń typu L (na zatrudnienie do 1 roku) i 15,300 zezwoleń typu B (na zatrudnienie do 5 lat).
- O zezwolenie na zatrudnienie w Szwajcarii można starać się tylko w kraju rodzinnym.
- Pracodawcę należy znaleźć samodzielnie. Szwajcarska firma powinna zarekomendować kandydata do pracy oraz potwierdzić chęć jego zatrudnienia.
- Po samodzielnym znalezieniu pracodawcy w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie należy złożyć:
a. 3 egzemplarze wniosku wizowego (wypełnione w językach: niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim).
b. dokumenty wystawione przez pracodawcę w 3 kopiach: potwierdzenie zawarcia kontraktu o pracę lub zaproszenie z określeniem celu i czasu zatrudnienia - dokumenty te również muszą być wystawione w języku niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim
c. 3 zdjęcia
d. Potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej w wysokości 150 zł
- Dokumenty przekazywane są do Biura Federalnego dla Obcokrajowców w Bernie oraz do stosownego oddziału policji kantonalnej, które muszą wyrazić zgodę na zatrudnienie obcokrajowca
- Na rozpatrzenie wniosku czeka się ok. 2 miesięcy.
- W przypadku, gdy władze szwajcarskie wyrażą zgodę na podjęcie pracy, należy w Ambasadzie Szwajcarskiej złożyć paszport. Wiza pobytowa, będąca jednocześnie pozwoleniem na podjęcie zatrudnienia, zostanie wstemplowana w ciągu trzech dni roboczych.
- Po przyjeździe do Szwajcarii w ciągu ośmiu dni trzeba zarejestrować się w urzędzie meldunkowym. Należy zabrać ze sobą: ważny dokument tożsamości, potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, umowę o pracę, zdjęcie paszportowe, akt urodzenia, ślubu.
- Ubezpieczenie zdrowotne należy załatwić samemu - nie jest to obowiązek pracodawcy. Ubezpieczenie pokrywa leczenie stacjonarne i ambulatoryjne oraz przepisane leki. Nie obejmuje jednak leczenia stomatologicznego.

Informacje ogólne pobyt:

- Przy pobytach turystycznych do 90 dni, obywatele RP nie mają obowiązku posiadania wizy. Przyjazd na dłużej niż 90 dni wymaga uzyskania wizy w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie

Okres przejściowy: 7 lat
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 42,7
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: opieka zdrowotna, przemysł chemiczny, administracja, edukacja


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo