www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca na Węgrzech:


Nie ma ograniczeń.

Informacje praca:

- Nie ma ograniczeń.

Informacje ogólne pobyt:

- Pobytu do trzech miesięcy nie trzeba legalizować.
- Pobyt dłuższy niż 90 i pobyt w celu wykonywania pracy wymaga posiadania pozwolenia - karty pobytu, o którą można aplikować tylko osobiście.
- Pozwolenie na pobyt obowiązuje również osoby poszukujące na terenie Węgier pracy - jest ono ważne nie dłużej niż 6 miesięcy.

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 191 euro
Długość tygodnia pracy: 41,4
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: przemysł odzieżowy, rolnictwo


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo