www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Ubezpieczenie społeczne
Wielka Brytania:

- Przy podejmowaniu legalnej pracy jako pracownik lub samozatrudniający się wymagany jest National Insurance Number, który umożliwia rejestrację okresu zatrudnienia.
- O National Insurance number należy się starać po znalezieniu pracy. Adres najbliższego biura można znaleźć w placówkach JobCentre lub na stronach internetowych http://www.jobcentreplus.gov.uk/ zakładka „Nearest office”;
- Z chwilą podjęcia pracy zatrudniony nabywa prawa do świadczeń zdrowotnych oraz pewnych świadczeń socjalnych np. zasiłku rodzinnego na dzieci w przypadku osiągania niewystarczającego dochodu. Pełny dostęp do systemu zasiłków socjalnych np. zasiłku dla bezrobotnych pracownik nabędzie dopiero po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy. Po tym okresie zmiana pracodawcy nie będzie wymagała dokonania zgłoszenia.
- Niedopełnienie obowiązku rejestracji nie będzie pociągało za sobą żadnych skutków prawnych dla samego pracownika (nie grozi mu ani grzywna ani wydalenie z WB ).
- Okres zatrudnienia bez rejestracji nie będzie się liczyć do nabycia ewentualnych praw emerytalno-rentowych oraz np. liczby lat niezbędnych do ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie. Oznacza to, że sam pracownik powinien być zainteresowany dokonaniem rejestracji.

Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo